Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

Καριέρα στο ξενοδοχείο O&B στην Αθήνα