Καριέρα

Στείλτε μας το βιογραφικό σας

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Η Μαργαρίτης Αθανάσιος Α.Ε θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο δώδεκα (12) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία της Μαργαρίτης Αθανάσιος Α.Ε. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη.

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία της Μαργαρίτης Αθανάσιος Α.Ε. σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Μαργαρίτης Αθανάσιος Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση kgkirtzimanis@oandbhotel.com.

For more information on Margaritis Athanasios S.A. privacy policy and on your rights under the currently applicable legislative framework please click the following link https://www.oandbhotel.com/privacy-notice/

Κάντε κλικ ή σύρετε το αρχείο εδώ για να το ανεβάσετε Μέχρι 2 αρχεία
Παρακαλώ χρησιμοποιείστε .pdf ή .doc μορφή. Μέγιστο μέγεθος αρχείου 200mb.
Καριέρα στο ξενοδοχείο O&B στην Αθήνα